*THUTÍM 11- Sẻ Chia (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

 

SẺ CHIA

 

Thức mấy hôm làm thêm bao việc

Giải quyết mùa covid khó khăn

Nay thì sức khỏe đuối dần

Tứ chi bải hoải bần thần tâm can

 

Vẫn biết rằng không nên quá cố

Vừa sức mình kẻo đổ bệnh ra

Chẳng qua kinh tế thôi mà

Thời kỳ dịch bệnh bao nhà khổ theo

 

Muốn tự mình sẻ chia cùng bạn

Con đến trường mai rạng tương lai

Áo trắng, quyển vở chép bài

B...A, M...Má! Yêu hoài trong tim

 

Tiếng con trẻ bi bô học chữ

Bao mệt nhoài tuông cứ theo dòng

Học đi con nhé gắng công

Bước đường tươi sáng xanh trong mai này

 

Tím Thu

09/09/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền