*LNL 5- Rêu Phong (Thơ) TG Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Tác Giả Lưu Ngọc Lâm

 

 

RÊU PHONG

 

Lá vàng

chạm nỗi cô đơn

Chông chênh

hai nẻo thiệt hơn ích gì

Lệ nào

khóc cuộc phân ly

Bạc mầu

mắt biếc hoen mi tạ từ

 

Heo may

Ai gửi tình thư

Tuổi như

nắng rụng hao hư tạ tàn

Đời người

chìm nổi đa mang

Ngày qua

tháng hết dở dang đôi đường

 

Thân ta

trong cõi vô thường

Mong manh

như thể khói sương giữa trời

Vô tri

Một kiếp lá rơi

Còng lưng

gánh cả phận đời phù vân

 

Thu phơi

Héo tuổi thi nhân

Rêu phong

phủ kín

dấu chân

cuộc tình.

 

Lưu Ngọc Lâm

12/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền