*PVN 7- Đành Hẹn Kiếp Sau (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

 

ĐÀNH HẸN KIẾP SAU

 

 

Đêm này ....đêm cuối bên nhau

Thời gian như thấy qua mau thế nầy

Mai mình cách biệt hai nơi

Còn chi đâu nữa mộng đời em ơi ..!

Dầu thương ta cũng phải rời

Dẫu em trao hết cuộc đời cho anh

Thì tình chẳng trở lại xanh

Như ngày đầu đến ngọt lành bờ môi .

Còn yêu cũng thế mà thôi

Bởi tôi chẳng xứng chung đôi với nàng

Mẹ cha em đã ngăn can

Thì thôi em hỡi đôi đàng chia xa .

Dù mai có phải lệ nhòa

Tiễn em đổi bến đi qua nhà người

Mẹ cha em đã chọn rồi

Người ta giàu có xứng đôi mộng vàng .

Hãy xem duyên định Trời ban

Đôi ta chẳng nợ lỡ làng duyên thôi

Kiếp này chẳng được ly bôi

Em ơi !...đành hẹn ... tôi người kiếp sau ..!

 

Phạm Văn Nhựt

12/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền