*XB 5- Một Mình Thôi (Thơ) TG Xuyên Bình (VN)

 

Tác Giả Xuyên Bình

 

 

MỘT MÌNH THÔI

 

TỪ cái độ theo chồng xa xứ

NAY cũng đà đếm đủ bao xuân

GÓC sân rêu phủ mấy lần

BIỂN mênh mông cũng vài phân lệ nhòa

CHÂN gối mỏi đường xa vạn dặm

TRỜI cũng buồn bớt thắm màu mây

NẮNG hanh khô tóc sương gầy

MƯA đêm sùi sụt cũng lay lắt hồn

ĐƠN độc bước giấu chôn sầu tủi

LẺ loi mình lầm lũi thân côi

QUÊ hương từ đó xa rồi

NGƯỜI dưng nào hiểu lòng tôi nhớ nhà

MỘT lần lỡ chồng xa thăm thẳm

THÂN này đành gửi gắm yên nơi

TỪ NAY GÓC BIỂN CHÂN TRỜI

NẮNG MƯA ĐƠN LẺ QUÊ NGƯỜI MỘT THÂN

 

Xuyên Bình

10/8/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền