*BNH 14- Thương Thương (Thơ) NT Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn

 

 

 

THƯƠNG THƯƠNG 

 

Thương thương em đợi anh chờ

Vu vơ xe những sợi tơ vương lòng

Tình tình ái ái đèo bòng

Em ơi quấn sợi chỉ hồng cổ tay

Sợi thương em giữ hàng ngày

Sợi nhớ anh gửi gió bay tới nàng

Ái ân từ trái tim vàng

Yêu em như trót đa mang thơ tình.

 

13-9-2020

 Thơ Bùi Ngọc Huấn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền