*THHẢI 1- Tự Bạch (Thơ) TG Thanh Hải (VN)

 

Tác Giả Thanh Hải

 

 

TỰ BẠCH

 

Quán trọ trần gian cõi tạm thời

Chút tình xin gởi trọn đầy vơi

Làm người nghĩa trọng đừng rao bán

Đối đãi thành tâm mới tuyệt vời

 

Vẫn biết duyên xưa lỡ bến đời...

An nhiên ta bước dẫu chơi vơi...

Âu đành chấp nhận đường duyên phận

Nuốt lệ vào trong cố gượng cười

 

Lòng vẫn can trường ta vẫn tươi

Xem mình như tuổi mới đôi mươi

Thương mình ta gởi vào bài giảng

Giáo án từng đêm chẳng dám lười ...

 

Bỗng hiện bên ta một con người

Yêu thương xin nguyện kết nụ cười

Tâm lành phước thiện cùng nhau bước

Hạnh phúc bình yên trong đất trời

 

Thanh Hải

14/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền