*HTHƠ 3- Quên Đời Bằng Những Câu Thơ (Thơ) TG Hoài Thơ (HCM VN)

 

QUÊN ĐỜI BẰNG NHỮNG CÂU THƠ

 

Em rửa đời bằng những câu thơ úa

Ngôn từ sầu rực lửa khát yêu đương

Đã qua rồi tháng ngày đó lệ vương

Khát đam mê đường chiều chỉ một bóng

 

Trái tim yêu từ lâu chẳng còn ngóng

Mộng héo tàn chết hẳn đã từ lâu

Tâm chảy theo phiêu diêu cánh thơ sầu

Bằng nước mắt nỗi đau nơi trần thế

 

Em tẩy đời bằng lời ca nguyệt quế

Mến tặng chung nhân thế tim chung tình

Mến tặng người trái ngọt ! nốt trầm xinh

Tim chết lặng vì tình yêu đã hết

 

Lòng chết lặng vì niềm tin bạc phết

Liệm nỗi đau kết liễu cuộc đời buồn

Ái tình là khúc hát đẫm lệ tuôn

Để lại đời ! Nguồn thơ sầu muôn kiếp

 

Hoài Thơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền