*HTM 4- Thu Gầy (Thơ) TG Hương Tình Muộn (VN)

 

Tác Giả Hương Tình Muộn

 

 

THU GẦY

 

 

Lá rụng thềm xưa cảnh đẫm chiều

Thu gầy lửa cuộn cháy buồn liêu

Vì trông kẻ hẹn chờ bên bến

Để đợi người quen dõi cánh diều

Vẫn gửi thêm nồng hôm dạ nhớ

Hay ngờ trải thắm bữa lần xiêu

Hồn tan tác ngả theo ngày cũ

Cũng tại lòng say ấp ủ nhiều

 

Cũng tại lòng say ấp ủ nhiều

Cho tình một thuở đắm ngàn xiêu

Mà thương đoạn nhắn trong vườn liễu

Bởi dệt lời mơ giữa bóng diều

Gió khỏa nào đau hờn nẫu nhạt

Mây vờn bỗng lặng thoáng mờ liêu

Vừa nghe tiếng nhủ mang sầu lại

Níu trả về tim vỡ mộng chiều .

 

 Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền