*NB 6- Thu Rơi (Thơ) Nguyễn Bằng (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

THU RƠI

 

Màn mây vỡ rắc ánh trăng rơi rụng

Ta xòe tay mơ đỡ một bóng thu

Ta nhợt nhạt hay bóng thu nhợt nhạt

Quyện giấc mơ gian díu bấy nhiêu mùa.

 

Màn đêm vỡ gió heo may xào xạc

Lá vàng rơi ta ngỡ bóng thu rơi

Mở kí ức xếp thu vào nỗi nhớ

Ta ngẩn ngơ hay sương gió ngẩn ngơ.

 

Ta với thu qua bao mùa trăn trở

Sáu mươi năm đọng lại một chữ tình.

 

Nguyễn Bằng

16/9/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền