*TĐ 232- Oan (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 


 

Oan

 

Mùa thu rồi lại mùa đông

Xưa, nay sau, trước một lòng . Chớ ai ...?

Chợ đời chỉ chút vui say

Đường ai nấy bước, vẫn hoài chốn xưa

Có gì mà bảo khó ưa

Có chi mà vội  chàng chưa vẹn thề

Trai năm, bảy thiếp đam mê

Áo xanh, áo đỏ thì chê cũng đành

Cuộc đời chỉ biết trắng, vàng

Thế sao nàng bảo. Rằng chàng phụ tôi.

 

Thủy Điền

16-09-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền