*NHL 48- Tiếng Đàn Gọi Thi Nhân (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

 

TIẾNG ĐÀN GỌI THI NHÂN

 

Anh gọi tình em lên phím đàn

Gọi chim Ô thước bắc cầu sang

Mưa Ngâu giăng lối vàng mùa cũ

Điệp khúc du dương lay phím ngà

 

Anh dệt cung tơ lên phím đàn

Lá thu xào xạc khúc hoan ca

Cung khoan, cung nhặt loang bóng ngả

Gió rung ngàn điệu xuyến xao lòng

 

Anh gửi hồn anh lên phím đàn

Gửi bến sông quê tấm lòng son

Gửi vào con thuyền tình non nước

Biển đảo quê hương cuộn sóng trào

 

Anh thắp tình anh lên phím đàn

Những ngày xa xứ nhớ cố hương

Con rươi con ruốc trên đồng trũng

Uống rượu ngâm thơ đợi bạn hiền

 

Anh thả hồn anh lên phím đàn

Cung trầm dậy sóng vọng xa xăm

Ai đem sáu dây tơ mềm mại

Gọi tình tri kỷ gọi trăm năm...

 

Stuttgart, 16/09/2020

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền