*MHN 3- Nhà Vắng Em Về (Thơ) NT Mộng Hoài Nhân (VN)

 

Nhà Thơ Mộng Hoài Nhân

 

 

NHÀ VẮNG EM VỀ

 

Rả rích mưa thu rớt giọt buồn.

Em về ngõ vắng lúc chiều sương.

Then cài cửa chặn anh thì mất.

Trái chín ,oanh ca cảnh vẫn thường.

 

Luyến ái ngày xanh tình đã đậm

Gần kề lúc trẻ nghĩa còn thương

Cương thường giữ nếp,vun vườn hạnh !

Bóng Nguyệt lung linh rọi trước tường.

 

Đa Lạt Thu 2020

 

Cầu mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát dìu dắt hương linh của

Chồng con.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền