*THUTÍM 19- Nhớ (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

 

NHỚ...!!!

 

Vài dòng viết gửi

Ấy phương xa

Nhớ quá đi thôi

Nhớ thiệt mà

 

Mắt môi miệng nữa

Thêm giọng ấm

Bàn tay đan chặt

Vòng sau nha

 

Nhớ hôm Ấy nói

Với em là

Yêu mãi tình ta

Suốt kiếp ha

 

Không ai chia rẻ

Hay phân cách

Em- Ấy trong tim

Mãi đậm đà!

 

Tím Thu

24/09/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền