*NL 87- Chùm Thơ Của NT Nguyên Lạc (Dallas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

 

BA MƯƠI NĂM TÌM LẠI

.

30 năm đã qua

Bạn cũ giờ còn là ...?

Cố nhân nay đâu tá?

"Mây trắng trời bay xa" *

.

Trường cũ giờ rất lạ

Chốn xưa một mình ta

Tìm lại thời hoa mộng

Tóc điểm màu phôi pha!

.

Về chi để xót xa?

Vô thường cõi ta bà

"Hạc vàng không trở lại"*

Huyễn mộng níu thời qua!

…......

* Ý thơ Thôi Hiệu

 

TRĂM NĂM VẪN MÙI HƯƠNG

.

1.

Trăng khuyết đêm mênh mông

Vọng âm tiếng muôn trùng

Điệp khúc buồn kinh tụng

Nhạc lắng trầm cung thương

.

Gió lay lá thì thầm

Tiếng người gọi phải không?

Động hồn đời lữ thứ

Nến đêm thoảng làn hương

.

Lữ khách nhớ mùi hương

Đêm tóc xỏa môi hồng

Hở áo lộ nguyêt rằm

Thịt da ngát trầm hương

.

2.

Đêm lữ thứ cô đơn

Trăng khuyết mờ khói sương

Nến chong đêm tim lụn

Lữ khách tâm bâng khuâng

.

Bao năm rồi viễn phương

Bể dâu nỗi đoạn trường

Lắng lòng đêm cô lữ

Muôn trùng sầu khuyết trăng

.

Chong đêm buồn nến lụn

Ngoài song vọng khôn cùng

Đêm tóc xỏa ngực rằm

Vấn vương đời trăm năm

.

Bao năm rồi cố nhân

Sâm thương chia đôi đường

Xuân thu màu sương điểm

Tha hương vẫn mùi hương

.

Mở chi ngăn ký ức?

Để bay toả làn hương!

"Sông Tương chia hai nguồn"

Thiên thu mãi còn thương!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền