*HTM 7- Mòn Mỏi (Thơ) TG Hương Tình Muộn (VN)

 

Tác Giả Hương Tình Muộn

 

 

 

MÒN MỎI

 

Khắc khoải chiều thu lại đẫm chờ

Cho tình trắc trở vợi vào thơ

Mà lay lắt hạ hoa cài vở

Bởi dịu dàng xuân sóng vỗ bờ

Gửi đợi thâm trầm xuôi bến lỡ

Vương tràn nức nở đọng niềm mơ

Còn vơ vẩn mộng đông dài nhớ

Trách họ làm chi kẻ hững hờ

 

Trách họ làm chi kẻ hững hờ

Khi hồn lặng lẽ tím đầy mơ

Vì say lạc lõng lần trang vở

Để ngỡ đìu hiu bận chốn bờ

Mải miết niềm tin đành vẫn nợ

Âm thầm nỗi hẹn đắm từng thơ

Tim ngào ngọt đó xưa vừa lỡ

Lại mỏi mòn trông những ngóng chờ .

 

03-10-2020

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền