*NK 13- Ngược chuyến Đò Chiều (Thơ Nhan Khởi (VN)

 

Tác Giả Nhan Khởi

 

 

 

NGƯỢC CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

 

Ngược thủy buông chèo vẫy áng thơ

Trường giang gợn sóng ngỏ câu chờ

Hôm nào chửa mộng thôi đừng ngỡ

Bữa trước không tình chạnh phủ mơ

 

Hẳn nguyện âm thầm ươm nghĩa hớ

Hoài vương quạnh quẽ níu duyên hờ

Thu choàng phiến nẫu gieo buồn nợ

Thấp thỏm nghiêng lòng lặng lẽ ngơ

 

02-10-20

Nhan khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền