*NTN 9- Thỏa Niềm Mong Đợi (Thơ) TG Nguyễn Thị Nguyệt (VN)

 

Tác Giả Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

THỎA NIỀM MONG ĐỢI

 

Nguyện thề em giữ chẳng vơi

Trái tim gói trọn những lời ấm êm

Trăng thu soi sáng đầu thềm

Bên anh em nguyện cùng têm ân tình

Môi cười tựa cánh hoa xinh

Gió vờn cành lá đu mình dưới trăng

Tình ta đẹp tựa chị Hằng

Bên ngàn sao sáng kéo răng mây vờn

Chẳng gì hạnh phúc nào hơn

Trăng kia cũng phải ghen hờn tình ta

Niềm vui đan bện mặn mà

Từ nay không phải chia xa lối về

Kéo gần cách trở sơn khê

Thủy chung giữ trọn lời thề trong tim

Ước mơ xây đắp mộng chìm

Đến nay thỏa nguyện gắn ghim chúng mình.

 

Thị Nguyệt Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền