*ĐP 14- Thời Gian Mãi Trôi (Thơ) NT Đông Phương (VN)

 

Nhà Thơ Đông Phương

 

 

THỜI GIAN MÃI TRÔI.....

 

Cho tôi xin lại tuổi xuân

Bấy lâu lưu lạc gian truân hồng trần

Cho tôi xin chút phù vân

Đem về lưu giữ cõi trần đầy vơi

 

Thời gian cứ mãi dần trôi

Còn đâu tìm được lại thời xuân xưa

Cho tôi xin chút nắng thừa

Đem về sưởi ấm đêm mưa đông về

 

06/10/2020

== Đông Phương ==

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền