*THNG 10- Ước (Thơ) TG Thảo Nguyễn (VN)

 

Tác Giả Thảo Nguyễn

 

 

 

ƯỚC

 

Ước nguyện cầm tay cũng đủ rồi

Ước tròn chữ nợ chỉ anh thôi

Ước hoa hạnh phúc luôn thành quả

Ước chốn bình yên mãi nở chồi

 

Ước mỗi buồn vui cùng sẻ nửa

Ước từng ấm lạnh sẽ chia đôi

Ước trong ngực trái toàn em ngự

Ước để lai sinh hẹn tái hồi.

 

Thao Nguyen

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền