*THUTÍM 26- Bảo Rằng (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

 

BẢO RẰNG

 

Bảo rằng chẳng nhớ chẳng thương

Mà sao nước mắt ngấn vương mi buồn

Bảo rằng chẳng dạ bồn chồn

Mà sao đau buốt trong hồn trong tim

 

Bảo rằng mặc kệ chẳng tìm

Đèn xanh ba chấm im lìm lo âu

Bảo rằng cứ vui chẳng sầu

Ngày thì nhung nhớ đêm thâu mơ màng

 

Bảo rằng chẳng hẹn thiếp chàng

Mà sao muốn gửi tình nàng cho anh

Bảo rằng duyên nợ trầu xanh

Đếm ngày đếm tháng mình thành phu thê

 

Tím Thu

06/10/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền