*HTP 1- Trăng Côi (Thơ) NT Hồ Thu Phong (VN)

 

Nhà Thơ Hồ Thu Phong

 

 

TRĂNG CÔI

 

Số phận đơn côi đứng một mình

Xa dòng thế sự bất cầu vinh

Đầu hôm vắng mặt sầm con xóm

Giữa tháng tròn khuôn rộn mái đình

Chẳng quở mây che đời lãnh đạm

Không nhìn gió bỡn phận trung trinh

Muôn lời tán mỹ như bào ảnh

Ngán ngẩm làm sao cái chữ tình

 

Hồ Thu Phong - PNH

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền