*SH 30- Ngõ Chiều Hoang Du (Thơ) NT Sinh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Sinh Hoàng

 

 

NGÕ CHIỀU HOANG VU

 

Ngõ buồn ngõ cũng lặng thinh

Bóng người năm cũ như chừng vừa qua

Không dừng một phút gọi là

Dường như người đã quên ta với mình

Người sao quá đổi vô tình

Quên màu ngói cũ quên tường xanh rêu

Bao mùa ngây ngất hương yêu

Người đi bỏ mặc ngõ chiều hoang vu

Bao mùa lá đổ chiều thu

Hàng cây ngơ ngác gió ru nắng tàn

Xe hoa một chuyến bẽ bàng

Sang ngang, bỏ cuộc tình tàn từ đây

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền