*HTHOÀNG 24- Thu Kỷ Niệm (Thơ) TG Hà Trang Hoàng (VN)

 

Tác Giả Hà Trang Hoàng

 

 

THU KỶ NIỆM

 

Bài glưu: Tập Danh Thơ Xuân Diệu

 

Thu TRỞ VỀ khơi kỷ niệm nồng say

Để TIẾNG GIÓ ru bờ vai bé nhỏ

Hoài XA CÁCH , NỤ CƯỜI XUÂN đầu ngõ

VÌ SAO anh GẶP GỠ để thêm sầu

 

TƯƠNG TƯ CHIỀU bao nguyện ước chìm sâu

THỞ THAN mãi trên đầu sương trắng đểm

TÌNH CỜ giấc MƠ XƯA về hoài niệm

NGUYỆT CẦM ai những đệm cả canh dài

 

Trăng MUỘN MÀNG thêu lời hẹn trúc mai

Câu DỐI TRÁ thoảng cài bên song cửa

LỜI KỸ NỮ , VẤN VƯƠNG bao lần nữa

Để Ý THU chất chứa nụ HƯƠNG ĐỜI!!

 

Hà Trang

27/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền