*TĐ 251- Chia Tay Em Mùa Thu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Chia Tay Em Mùa Thu

 

Anh đâu phài là cây hay hoa, cỏ

Mà đứng nhìn ra ngõ, để em đi

Anh cũng có tim, có chút nghĩ suy

Chớ chẳng lẻ sắt, chì hay gang, thép

 

Tại em muốn nên anh đành chịu lép

Làm đàn ông rộng, hẹp cũng phải đành

Tại em muốn nên chấp nhận, đứng khoanh

Nếu môi hở, em bảo anh độc đoán

 

Tại em muốn thì em nên lựa chọn

Có nói gì nhỏ, lớn cũng bằng không

Đã một khi không còn niềm hy vọng

Kéo níu làm gì cho nặng khổ đau

 

Ngày em đi anh khổ biết dường nào

Nhìn theo lối lá ào ào tuôn đổ

Bên hiên vắng lệ anh từng giọt nhỏ

Khóc cuộc tình mới đó đã vỡ tan.

 

Thủy Điền

12-10-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền