*XB 8- Mơ Hoang (Thơ) TG Xuyên Bình (VN)

 

Tác Giả Xuyên Bình

 

 

MƠ HOANG

 

Em ước gì giờ qua nửa chừng xuân

Còn chi nữa già cũng gần chạm ngõ

Đâu còn thuở hai mươi môi thắm đỏ

Mắt nhung huyền ngày đó má bồ quân

 

Em ước chi xế bóng cũng sang dần

Non nửa kiếp đôi chân giờ mỏi mệt

Đã biết ngại khi giao mùa sắp tết

Níu từng ngày sợ hết những mùa xanh

 

Ước gì đâu lá úa sắp xa cành

Còn xơ xác mong manh chiều thu muộn

Sợ đông lạnh làm chi còn ước muốn

Gió ngang mùa sẽ cuốn lá rụng rơi

 

Ước làm chi những ảo mộng xa vời

Long lanh thế là nơi không có thực

Em đừng mơ nơi đây là hạnh phúc

Chỉ nhất thời một lúc bởi ....mơ hoang

 

Xuyên Bình

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền