*NQT 7- Đợi Em (Thơ) Nguyễn Quang Toản (VN)

 

Nguyễn Quang Toản

 

 

ĐỢI EM

 

"Mây chiều chở nắng bên sông

Để sương trắng tóc, nhói lòng đợi em."

Thơ Bùi Giáng

Khoán thủ

*****

MÂY buồn theo gió ngao du

CHIỀU se se lạnh, tàn thu thật rồi !

CHỞ theo một vạt nắng rơi

NẮNG vàng như mật, da trời trong xanh.

 

BÊN sông một mái nhà tranh

SÔNG mùa nước lớn trở thành mênh mông.

ĐỂ anh lầm lũi trên đồng

SƯƠNG giăng khắp nẻo, mùa đông sắp về.

 

TRẮNG mờ bao phủ làng quê

TÓC dần ngả bạc, lời thề vẫn nguyên.

NHÓI đau, trời chẳng se duyên

LÒNG như muối xát, nhìn thuyền trôi xa.

 

ĐỢI nhau suốt mấy năm qua

EM còn trở lại quê nhà nữa không ?

MÂY CHIỀU CHỞ NẮNG BÊN SÔNG

ĐỂ SƯƠNG TRẮNG TÓC, NHÓI LÒNG ĐỢI EM.

 

14/10/2020

Nguyễn Quang Toản

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền