*HTHOÀNG 25- Bến Đợi (Thơ) Hà Trang Hoàng (VN)

 

Hà Trang Hoàng

 

 

 

BẾN ĐỢI

.

Cõng gió luồn mây vạn nẻo buồn

Mưa tràn ngõ ước lệ dòng tuôn

Đàn buông tiếng lỡ đìu hiu mộng

Biển lộng thuyền trôi lặng lẽ hồn

 

Lặng lẽ hồn em trải vết đời

Bơ phờ mắt ngọc tủi trùng khơi

Ngày lên rộn rã tình kia níu

Buổi lại trầm ngâm nghĩa đó rời

 

Nghĩa đó rời xa để cuộc sầu

Tâm hờn dạ héo mỗi mùa ngâu

Hàng tre bóng giữ từng mong đợi

Lối cỏ bàng rơi giữa nguyện cầu

 

Hà Trang

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền