*NHL 54- Ngoảnh Lại Đã Một Đời (Thơ) Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

 

 

NGOẢNH LẠI ĐÃ MỘT ĐỜI

 

Em về bẽn lẽn thu gọi mời

Gió lay từng chiếc lá bàng rơi

Vườn ai hoa cúc, vàng trong nắng

Cánh nhạn bay bay ở cuối trời

 

Bến vắng chiều nay có một người

Lặng lẽ nơi này khóc lẻ loi

Áo tím ngày xưa còn như mới

Ừ duyên! Ừ phận! Chỉ thế thôi

 

Sài Gòn nỗi nhớ, Sài Gòn ơi!

Bước đi, ngoảnh lại đã một đời

Trăm năm vội vã người xa khuất

Chỉ còn tiếc nuối, tôi với tôi...

 

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền