*NL 90- Chiều Thu Phong (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

CHIỀU THU PHONG

1.

Tiễn người chiều thu phong

Vàng lá rơi... rơi đầy

Dõi trông... mờ... mờ bóng

Hắt hiu buồn nắng phai!

Ta tiễn người ra đi

Chiều thu phong lá bay

Mắt nhòa lời từ biệt

Nhân ảnh tan sương đầy!

Dáng người khuất chân mây

Gió khẽ... tiếng thở dài

Thôi chắc rồi vĩnh biệt

Nhói lòng người có hay?

2.

Chiều vàng lá thu phong

Tiếng thu động trong hồn

Có người đầu sương điểm

Đứng lặng vời thu không!

Chiều lá đổ thu phong

Đầy mắt vời vô vọng

Ra đi là vĩnh biệt

Đã biết rồi sao mong?

3.

Rót thêm một ly đầy

Nhòe mắt hương rượu cay

Chiều thu xưa lá đổ

Tiễn người hay hồn tôi?

Thu phong mây trắng bay

Tà huân tiếng thở dài

Cố nhân? Này ly đắng

Mời bóng ta cùng say!

Chiều tàn... Ly rượu nầy

Rót thêm mời ai đây?

Biệt li chiều thu ấy

Cố say... Nhưng sao không?!

 

 Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền