*THNG 12- Tự Vấn (Thơ) Thảo Nguyễn (VN)

 

Thảo Nguyễn

 

 

 

TỰ VẤN

 

Nhặt chiếc lá thương kiếp người dâu bể

Chưa kịp vui dòng lệ ướt mi gầy

Niềm hạnh phúc cùng xây đâu có dễ

Hợp tan rồi nhân thế tránh sao đây...

 

Sinh lão bệnh đọa đầy tâm lẫn trí

Bởi tham sân, vị kỉ át nhân hiền

Rèn lấy đức an nhiên mà dung dị

Tựa bên hồ hoan hỉ ngát hồng liên

 

Miền thanh tịnh cửa thiền buông não khổ

Tu nào hơn giác ngộ ở trong mình

Trên hiếu thuận người khai sinh dạy dỗ

Sống chan hòa, tim sẽ trổ hoa xinh.

 

Thao Nguyen

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền