*TTB 8- Hương Xưa (Thơ) Trần Trí Bình (VN)

 

Trần Trí Bình

 

 

 

HƯƠNG XƯA …!

 

“… Ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây

Ta thắp nốt chiều nay. Xin ngủ trong vòng nôi.

Ta ru ta ngậm ngùi …”

(TCS)

Giọt hương trên nhánh lúa vàng

Bàn tay gieo hạt mơ màng đắm say

Giọt sương trên lá tháng ngày

Dòng sông sóng biếc, phôi pha mấy mùa

Kiếp người thấm đẫm chiều mưa

Ru ta một cõi đời vui, ngậm ngùi…!

 

Trần Trí Bình

 16/10/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền