*HTM 10- Nhạt Đắng Ngâu (Thơ) Hương Tình Muộn (VN)

 

Hương Tình Muộn

 

 

NHẠT ĐẮNG NGÂU

 

Lhtnv. Nđt

 

Đã đổi sang mùa thoáng giọt ngâu

Buồn vây một thuở vẫn âu sầu

Kia khờ khạo lá thềm xưa nẫu

Nọ ngẩn ngơ chiều bến cũ lâu

Ngỡ buổi làn môi còn đọng dấu

Tràn tim ngọn mắt chẳng phai mầu

Duyên tình dạo ấy đầy thương dẫu

Lỡ để nơi lòng nhớ cuộn sâu

 

Lỡ để nơi lòng nhớ cuộn sâu

Mà như quạnh quẽ cứ hoen mầu

Ngày sang chốn lạ thuyền yêu nẫu

Buổi đếm hôm nồng dạo rõ lâu

Bởi những canh dài thêm nghẹn dấu

Là bao quãng tủi ứa mong sầu

Tìm trong khoảng vắng hồn ai dẫu

Mãi trả cho người nhạt đắng ngâu .

 

17-10-2020

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền