*SH 32- Xin Em Đừng Nói (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

XIN EM ĐỪNG NÓI

 

Đừng nói nữa em ơi đừng nói nữa!

Đã xa rồi nhắc nhớ để mà đau

Bàn tay khô nhặt cánh lá phai màu

Thu đã chết khi tình yêu đã hết

 

Nụ hôn xưa chỉ còn trong hối tiếc

Một lần cho để mất đến muôn đời

Không ũy mị để nói lời vĩnh biệt

Lòng hiểu rằng muôn thuở chẳng thành đôi

 

Dẫu có nói đến ngàn lời vẫn thế

Đời bể dâu lấp kín nẻo quay về

Một lần yêu, một lần rồi mãi mãi

Quá khứ nào đã chìm đáy sông mê.

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền