*BNH 19- Adida Phật, Amen (Thơ) Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Bùi Ngọc Huấn

 

 

- ADIDA PHẬT

- AMEN

Thiên tai đi với nhân tai

Nhờ ơn trời phật các ngài cứu nguy

Người dân có tội tình gì

Đất trôi mưa lũ cuốn đi sinh tồn

Tin đau ập đến dập dồn

Mất người mất của tâm hồn xanh xao...!

Cậy nhờ trời, phật trên cao

Đèn trời soi xét oan nào oan hơn...!

Giàu nghèo đừng nghĩ thiệt hơn

Chung tay góp sức vượt cơn hiểm nghèo

Bao đời nay vẫn gieo neo

Thoát khổ thoát nghèo đùm bọc lấy nhau...

- Adida Phật!

- Amen!

 

Bùi Ngọc Huấn

22-10-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền