*HNGỌC 9- Nắng Chiều (Thơ) Hương Ngọc (VN)

 

Hương Ngọc

 

 

NẮNGCHIỀU

 

Ngắm cảnh hoàng hôn quá tuyệt vời.

Nắng hồng phai nhạt tỏa muôn nơi.

Ấm lên xua hết không gian lạnh.

Như cả mùa Xuân đến với đời...

 

22/10/20

Hương Ngoc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền