*HTHOÀNG 26- Mộng (Thơ) Hà Trang Hoàng (VN)

 

Hà Trang Hoàng

 

 

MỘNG

 

Mộng phút ban đầu mãi chẳng xa

Vườn Xuân nhỏ ghép giữa trăng ngà

Tô màu nghĩa thắm tươi chồi nụ

Giữ sợi duyên nồng đỏ cánh hoa

Hạnh phúc êm đềm mây trải ngõ

Tình yêu rạng rỡ ái chan nhà

Cùng anh xóa giọt sầu tan vỡ

Phủi những u buồn đọng mắt ta .

 

Hà Trang

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền