*TĐ 257- Tự Tình Hoàng Hôn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tự Tình Hoàng Hôn

 

Mới hôm nao còn cười, ... vui vẻ

Tay bắt, mặt mừng kể lể, hỏi han

Tiếng chào mời anh ghé, em sang

Nghe sinh động, tràn đầy phấn khởi

 

Thế hôm nay tự dưng ít nói

Bao niềm vui cũng thối lui dần

Nụ cười giòn thôi hết vang ngân

Tiếng chào hỏi ân cần khép kín

 

Mới thấy đó ... bình minh trên đỉnh

Chưa được gì .. đứng ngọ đã sang

Rồi hoàng hôn, rồi đến chiều tàn

Chỉ khoảnh khắc

Ba vạn, sáu ngàn ngày

Tíc tắc.

 

Thủy Điền

23-10-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền