*TUS 3- Nụ Hôn Đời Người (Thơ)Thái Uyên Sa (VN)

 

Thái Uyên Sa

 

 

 

NỤ HÔN ĐỜI NGƯỜI

 

Gởi người một nụ hôn son

Xin mưa ấp ủ thành con sông dài

Giữ cho mình nụ hôn phai

Đêm thanh an cũng điểm vài bão giông

Gởi người một nụ ngóng trông

Thu tàn hết lá cũng không thấy về

Ta ngồi trên bến sông mê

Cạn bao nhiêu chén lời thề trôi xa

Gởi người một nụ hôn xa

Đau thương trọn kiếp cũng qua một đời

Giữ cho mình nụ hôn rơi

Hôn con để nhớ một thời có nhau...

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền