*NL 91- Quê Hương Còn Gì (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

QUÊ HƯƠNG CÒN GÌ?

.

Quê hương còn gì để nhớ?

Dối gian chia rẽ lòng người!

Mệnh danh yêu thương tổ quốc

Máu xương lãng phí dân tôi!

.

Quê hương còn gì để nhớ ?

Chia nhau trên những tai ương [*]

Cười vui trên những căm hờn

Trưởng giả học đòi "giao hưởng"

.

Mệnh danh tương lai dân tộc

Dạy con em chữ lạ lùng

Thiên tai đói nghèo dân khóc!

Chia nhau cùng hưởng "công trình" [**]

.

Quê ơi khổ đau hãy chịu !

Dân ơi oan nghiệt phải đành !

Mệnh danh giang sơn giàu mạnh

Tạo bao thống hận điêu linh !

.

Quê hương chắc còn để nhớ?

Hận ai đốt cháy cơ đồ!

Bao nhiêu công ơn tiên tổ

Tư dục họ nỡ thờ ơ!

.

Người ơi sao không lên tiếng!

Chúng quên xương máu ông cha

Dân Việt ơi mau góp tiếng!

Kẻo mai mất trắng sơn hà

..........

[*] Ăn chặn đồ cứu tế

[**] Xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm để lấy đất của dân và những công trình khác.

.

Nguyên Lạc

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền