*MINHP 1- Kiếp Phù Du (Thơ) Minh Phượng (VN)

 

Minh Phượng

 

 

KIẾP PHÙ DU

 

Em như cái kiếp con tằm

Một đời con nhện âm thầm giăng tơ

Cuộc đời đâu phải như mơ

Thoáng cơn gió lốc mành tơ bay vèo

Thân em như cánh bọt bèo

Như làn gió thoảng bay vèo trên không

Xòe tay tôi hỏi hỡi ông

Làm sao lỡ để ra nông nỗi này ?!

 

5/10/20

Minh Phượng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền