*TĐ 260- Chờ Đợi Người Về (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Chờ Đợi Người Về

 

Đêm nay trên bến vắng

Nhìn xa thẳm trời mây

Nhớ em từ phương ấy

Nghìn trùng vợi cách xa

 

Đêm nay dưng thấy lạ

Nhìn sương mờ bao phủ

Nhớ em đêm không ngủ

Ngồi thức suốt canh tà

 

Đêm nay sao nhớ quá

Nỗi nhớ đến vô cùng

Nhớ người tôi năm cũ

Nhớ hình bóng Giai nhân

 

Đêm nay, đêm thức trắng

Chờ đợi bóng người về.

 

Thủy Điền

25.10.2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền