*BNH 20- Bến Thơ (Thơ) Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Bùi Ngọc Huấn

 

 

ĐƠN CÔI !

 

Đơn côi một kiếp má hồng,

Sao em không chịu lấy chồng đi em.

Sông Tương vẫn chảy ngày đêm,

Kim rơi đáy bể đi tìm đáy sông !

Buồm tình trở gió mênh mông,

Đò dọc bơi mãi mà không bến vào !

Bến trong, bến đục nơi nào ?

Ngược xuôi tìm kiếm biết bao năm rồi !

Dò sông, dò biển ai ơi ,

Làm sao dò được lòng người hỡi em !

Gió đưa mây khắp mọi miền,

Biển khơi sóng dữ biết duyên chốn nào ?!

Trái tim mách bến cắm sào,

Để TÌNH đến hẹn...

Em vào bến THƠ.

 

( Thơ : Bùi Ngọc Huấn .

( Ảnh : Mạng xh .

( Việt Trì 21 giờ 10 phút ngày 23 tháng sáu năm 2018. )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền