*HTHOÀNG 27- Mãi Chờ (Thơ) Hà Trang Hoàng (VN)

 

Hà Trang Hoàng

 

 

 

MÃI CHỜ !!

 

 

EM đã nguyện bên chàng san sẻ

NHƯ thơ tình bút vẽ thuyền sông

BUỔI say nhịp sáo bềnh bồng

NẮNG ươm kỷ niệm mênh mông cuối trời

 

HANH trải nhẹ thêm tươi niềm nhớ

VÀNG cánh hoa vương nợ thủa nào

SƯỞI nguồn yêu ước mộng trao

ANH lời mơ ước ngọt ngào vọng ngân

 

VỚI êm ấm đôi vần trao tặng

NHỮNG thì thầm còn vẳng bên tai

MUỘN xem một giấc hẹn cài

MÀNG chi gấm lụa phôi phai sớm chiều

 

CUỐI đường vẫn bóng kiều đón đợi

THU mãi chờ duyên mới mùa sang

 

EM NHƯ BUỔI NẮNG HANH VÀNG

NHUỘM ANH VỚI NHỮNG MUỘN MÀNG CUỐI THU.

 

Hà Trang

25/10/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền