*NK 16- Dạo Bến Tây Hồ (Thơ) Nhan Khởi (VN)

 

Nhan Khởi

 

 

DẠO BẾN TÂY HỒ

 

Đò trôi lặng lẽ buổi chiều hồng

Hí cảnh say tình tọa giữa sông

Lác đác cành rơi chìm dưới bể

Lưa thưa gió thổi rải trên dòng

 

Bao mùa Hạ ủ luôn sầu ngóng

Bấy độ Thu tàn vẫn nhớ mong

Lạc gót Tây Hồ êm giấc mộng

Hoài mơ kỷ niệm gởi bên lòng

 

27-10-20

Nhan Khởi

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền