*HOH 35- Bóng Tà Dương (Thơ) Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 

 

 

BÓNG TÀ DƯƠNG .

 

Ngậm ngùi sương khói phủ tà dương.

Lắng đọng trong tim một nỗi buồn .

Mưa bay lất phất mờ nhân ảnh.

Vẫn thấy yêu người yêu thiết tha .

 

Tôi yêu sông núi liền với biển .

Yêu cả giang sơn Nước Việt mình .

Đêm mơ sông núi mình thức dậy .

Ngạo nghễ tiếng cười tan bóng đêm .

 

Xua đi màn tối trong đêm vắng .

Để sáng mai này đá nở hoa.

Để khách lưu dân quay về cội.

Không còn làm khách mãi ly hương .

 

Nghệ sĩ Hoài Hương .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền