*THUNG 14- Chiều Tàn (Thơ) Thu Nguyễn (VN)

 

Thu Nguyễn

 

 

CHIỀU TÀN .... !

 

Chiều tàn ngã xuống nắng về đâu

Trả lại không gian nhuốm giọt sầu

Tối hạ sao khuya giăng sáng tỏa

Đêm thu bóng Cuội nhạt nhòa mầu

 

Bên thềm dạ đợi trăng đầu núi

Gác nhỏ tâm chờ nguyệt vực sâu

Vạc lẻ bầy tìm nhau gọi bạn

Gà dồn tiếng gáy rạng trời ngâu...

 

Thu Nguyen

30- 09- 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền