*HOH 36- Khóc Với Quê Hương (Thơ) Hoài Hương (USA)

 

Hoài Hương

 

 

KHÓC VỚI QUÊ HƯƠNG .

 

bão lũ về giăng vạn khổ sầu .

màn trời chiếu đất lắm thê lương .

Cơn giông tố cuốn phăng nhà cửa .

Ruộng vườn ơi , tan nát hết rồi .

Con khóc cha ,vợ kêu chồng .

Mẹ già run rẩy ,lạnh lùng thấu xương .

Đêm mưa lạnh ,đèn dầu không có .

Có chi mô mà nấu để ăn .

Thương quê mẹ , nhớ xóm làng .

Điêu linh ,lại nối điêu tàn thảm thương .

Dòng huyết lệ không dừng lại được .

Xé tim tôi xa xót vô vàn .

Đê đầu cúi lạy bề trên .

Xót thương Nước Việt xin dừng bão giông .

 

Thơ .NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .

Viết bằng dòng nước mắt .10-29 -2020 .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền