*HVÂN 2- Rồi Tháng Mười Cũng Thế (Thơ) Hải Vân (VN)

 

Hải Vân

 

 

 

RỒI CŨNG THẾ ....

 

Rồi tháng mười...cũng đành đi vội vã

Chiếc lá nào...theo nỗi nhớ bay cao

Đêm chia ly...không thể ngước nhìn nhau

Ồ...sao lạ...lời thơ như rướm...máu

 

Trăng cuối tuần...một mảnh liềm cắt cứa

Vết thương lòng...xẻ nửa chẳng còn đau

Đêm vô tình...đêm thắp ngọn đông sầu

Hiu hắt thổi...mái tóc bay về thuở...?

 

Rồi cuối cùng...ta em là cách trở

Chẳng hẹn ngày...có lẽ vĩnh viễn xa...!!!

Tiếc một điều...ta chưa nói đêm qua...

Mím môi cười...mà nhớ thương trong ta.

 

Hải Vân Long Định

Thơ hải vân ảnh hải vân

27.10.2020.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền