*TĐ 270- Vô Duyên (Thơ vui) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Vô Duyên

 

Nhớ má hay nhớ anh?

Nhớ chàng hay nhớ cụ?

Mà sao em cú xụ

Chẳng thèm nói một lời

 

Nhớ ai chuyện của tôi

Tôi đâu cần ai hỏi

 

Nhớ má hay nhớ anh?

Cứ nói toẹt cho rồi

 

Nếu muốn tôi thật nói

Thì hãy lắng tay nghe

Và không được cười nè

Nhớ ai đang hỏi đó

 

Biết ngay nàng sẽ tỏ

Nhớ má thì cũng có

Nhớ anh thì nhiều hơn

Đúng không nầy em nhỏ?

 

Thủy Điền

02-11-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền