*LVT 55- Nổi Chìm Dâu Biển Một Câu Thơ (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

 

NỔI CHÌM DÂU BIỂN MỘT CÂU THƠ

 

 

Em tiếc thương chi mà câu hát

Vàng cả đêm tôi tiếng thở dài

Em tiếc thương chi mà xa hút

Còn về gọi mãi những phôi phai

 

Tình không níu được tình như mây

Xa rồi tay nhớ quá bàn tay

Từng ngón đan buồn trăm nỗi nhớ

Từng ngón thơ xưa cũng úa gầy

 

Em hát về ai lời dỡ dang

Em gửi về đâu mộng héo tàn

Mà nghe tiếng hát như dòng lệ

Chảy mãi vào trong những vỡ tan

 

Em gửi về đâu mà tiếng hát

Như lời hoài vọng giấc mơ xưa

Sông chảy về đâu mà xa hút

Nổi chìm dâu biển một câu thơ.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền